2027Waarom een verhaal over 2027? Dit omdat wij net als jullie ervaren dat de wereld om ons heen steeds meer aan het veranderen is. Onverdraagzaamheid, steeds meer bedrijven, overheden en instituten die hun afspraken niet nakomen, waardoor wij vastlopen in communicatie met hun, het wegvallen en steeds slechter functioneren van ons sociale zorgstelsel en zo is er nog veel meer op te noemen.

Dit alles heeft een reden. Jawel… 2027.

Degene onder jullie die al even met Human Design bezig zijn zal dit jaartal niet geheel onbekend zijn. Voor degene die hier nog maar net mee bezig zijn zegt het waarschijnlijk helemaal niets. Daar willen wij nu wat verandering in brengen. Al zal het niet meevallen om het zo simpel mogelijk uit te leggen, vooral omdat de informatie diepgaand is. We gaan het in ieder geval proberen en raden je aan het stuk helemaal te lezen en voor alles open te staan, want er kunnen door deze info wel eens wat oortjes gaan klapperen.

Daar gaan we dan. 2027 in een notendop.

De reden waarom alles om ons heen in verval is en steeds minder betrouwbaar voor ons wordt, komt omdat een cyclus die elke 400 jaar verandert, in 2027 van de huidige cyclus overgaat in een nieuwe. We gaan dan namelijk over van de “Age of Planning", naar de “Age of the Sleeping Phoenix".

De “Age of Planning” was de afgelopen 400 jaar voor de mensheid zeer belangrijk. In deze periode hebben wij onze huidige beschaving opgebouwd met al onze sociale zekerheden, zorg, onderwijs en financiële wereld. Voor elke angst was een vangnet om op terug te vallen.

Zoals wij al eerder gepost hebben moge duidelijk zijn dat wij als mens nu bestaan uit 9 energiecentra. Eigenlijk al vanaf 1781. Daarvoor bestonden wij nog uit 7 centra. De neanderthaler zelfs uit 5 centra. Het verschil tussen de 7 en 9 centra is dat de “Zonnevlecht" nu is opgedeeld in een “intuïtie “ centrum en het “emotie” centrum, de “ Solar plexus".

Voor de mens met 7 centra was het belangrijk om alles te beredeneren en te leven vanuit het verstand (de mind). Mind was de grote raadgever. Alle beslissingen werden genomen vanuit de mind. Maar omdat de mind gevoed wordt door de angst (conditioneringen vanuit de open centra), begrijp je dat er in de buitenwereld zeer veel zekerheid geboden moest worden om dit “gevoelsmatig” te compenseren. Dit alles wordt ook bekrachtigd door de “Age of Planning”, waar we nu dus nog even in zitten.

Vanaf 1781 heeft zich dus ook een ander soort mens ontwikkeld. Degene die je nu in de spiegel en om je heen ziet. De mens met de 9 centra. Zoals je dus nu op je Human design chart kunt zien. De mens met het “Intuïtie” en het “Solar Plexus” centrum. Vooral het laatste centrum is zeer belangrijk voor de ontwikkeling naar de nieuwe soort mens.

Jawel…

Hier komen nu de klapperende oortjes… Wij zijn namelijk een tussenstation naar die nieuwe mens! Vanaf het ontstaan van de mensheid kunnen wij heel duidelijk onze eigen evolutie zien en die stopt dus niet bij ons. Niet dat de nieuwe mens nu opeens helemaal groen zal zijn… nee, de nieuwe mens zal er net zo uit zien zoals jij en wij, doch er zullen een aantal grote veranderingen zijn.

Zo zal de geëvolueerde mens geen beslissingen meer nemen vanuit de mind. Dus geen beslissingen meer vanuit het niet zelf (conditioneringen), of beslissingen vanuit angst, of opgedrongen door de buitenwereld, Nee…. Beslissingen zullen door de nieuwe mens genomen worden vanuit de Solar plexus die tot een nieuw en gedeeld(!) bewustzijn centrum geëvolueerd zal worden en vele malen krachtiger zal zijn dan onze mind.

Over deze nieuwe mens is veel te vertellen. Deze kinderen zullen vanaf 2027 geboren worden en zullen “Rave” kinderen genoemd worden. Een voorbode vorm daarvan zien wij vandaag de dag in het gestaag toenemende autisme. Hier komen we in een volgende post op terug.

Dit allemaal natuurlijk niet van de een op de andere dag. Hier zullen generaties overheen gaan, maar wij zullen de veranderingen wel gaan merken. En zeker onze kinderen en kleinkinderen.

Onze generatie zal geen “Rave”mens worden, doch wij kunnen ons op deze transformatie wel al voorbereiden. Voorbereiden door onze strategie te volgen en te luisteren naar onze eigen autoriteit. Hierdoor zal nog duidelijker worden hoe uniek wij zijn. Iedereen is anders en eigenlijk is het dus logisch dat we op onze eigen manier beslissingen mogen nemen.

Want alles om ons heen zoals wij dat nu nog kennen zal gaan veranderen.

Wij zullen niet meer kunnen vertrouwen op de buitenwereld. Wij kunnen alleen nog maar vertrouwen op ons zelf. Op sommige gebieden doen we dat nu al bijna als vanzelf. Wie van jullie b.v. betrokken is in het medische circuit weet daar alles van. Je onderzoekt op internet zelf wat er aan de hand en vooral wat eraan te doen is. Daarnaast ga je beslagen ten ijs naar een arts en laat je je door deze niets meer wijsmaken, noch slik je hetgeen je hoort voor zoete koek. Soms kun je daarbij zelfs de arts een nieuw inzicht geven.

Dit is nog maar een splintertje van de grote veranderingen die plaats gaan vinden.

Onze oude “angst”jas, op basis waarvan wij de afgelopen honderden jaren al onze zekerheden hebben op en ingebouwd, die past niet meer en mag de vuilnisbak in. Dat geeft misschien enerzijds onzekerheid, maar anderzijds biedt het ons de mogelijkheid volledig op onszelf te leren vertrouwen. De nieuwe jas is voor jou en jou alleen! Een jas die jouw strategie volgt en alleen maar luistert naar jouw autoriteit. Op die manier zul je mee kunnen drijven op de (pre) transformatie waar we nu met zijn allen in zitten en die vanaf 2027 zijn intrede zal doen.