HUMAN DESIGN Geschiedenis

Op 3 januari 1987 vond er een unieke astronomische gebeurtenis plaats, namelijk de dood van een bepaalde ster (Supernova 1987A) Deze mystieke gebeurtenis had invloed op de hele planeet en zorgde voor een regen van neutrino's. op dat moment had Robert Alan Krakower (Ra Uru Hu) op Ibiza een mystieke ontmoeting met "De Stem", wat in totaal acht dagen geduurd heeft. Hem werd gezegd dat hij de "Boodschapper" is om de verkregen kennis in de wereld te introduceren. Dit is de geboorte van het Human Design Systeem. Het systeem is nu al 31 jaar in ontwikkeling en dit proces gaat nog steeds door. Het is een echt Uranisch systeem van zelfontdekking.

Neutrino's zijn elementaire deeltjes die door materie heen gaan. Zij komen vrij bij processen in de zon, bij het verval van radioactieve elementen en bij kosmische straling die door de atmosfeer gaat. Elk moment gaan miljarden neutrino's ongezien en ongemerkt door ons heen als een energie die we Chi of Prana noemen. De nobelprijs werd aan twee natuurkundige uitgereikt omdat zij bewezen hebben dat deze deeltjes massa hebben.

Human Design bevat elementen uit de Astrologie, het Chakra systeem, de kabbala, de I'Thing, Kwantumfysica, Biochemi en Genetica.

Heel kort door de bocht gaat Human Design over het nemen van beslissingen als jezelf. Op je eigen manier luisterend naar je eigen autoriteit, en niet op basis van je mind, je gedachten, patronen en conditioneringen. Dat is namelijk allemaal aangeleerd gedrag en heeft meestal niet veel met je pure Zelf te maken. Het aangaan van dit experiment met jezelf zal uiteindelijk veel rust, begrip, acceptatie en levenvreugde brengen.
We noemden hem net al, Ra Uru Hu. Maar wie was hij eigenlijk?

Hij is degene die het systeem van Human Design in de wereld heeft gebracht. Dit systeem dat haaks staat op hoe we denken in onze maatschappij, namelijk dat je alles in huis moet hebben, dat het leven maakbaar is, dat je kunt worden wat je wilt als je er maar hard genoeg voor werkt. Maar wij en jullie hopelijk straks ook, experimenteren nu met dat het goed is zoals het is, je bent zoals je bent, hoe dichter je bij jezelf blijft, hoe gemakkelijker een bevredigend leven binnen bereik ligt.

Hoe..? VOLG JE STRATEGIE EN LUISTER NAAR JE EIGEN AUTORITEIT!

Je zult hierover regelmatig een spreuk van hem aantreffen op deze side. Hier gaat het namelijk om!

Ra Uru Hu was op 9 april 1948 in Montréal Canada geboren, onder de naam Alan Krakouwer. Daar bracht hij zijn vroege jaren door. Nadat hij zijn bachelor of arts had behaald, leidde zijn carrière hem naar de zakenwereld als ondernemer, tijdschriftuitgever en mediaproducent. Kunst was voor hem erg belangrijk en dat uitte hij ook als muzikant, componist en performer.

In 1983 verliet hij Canada om te gaan reizen en eindigde op Ibiza waar hij jarenlang als onderwijzer werkte. Daar woonde hij in een klein huisje dat gebouwd was boven een eeuwenoude bron. In 1987 had hij daar een ontmoeting met een “intelligente energie” die ons bevattingsvermogen ver te boven gaat. Hij noemde dit: “The Voice”. Deze ontmoeting duurde acht dagen en nachten gedurende welke hij de informatie ontving die nu bekend staat als het: “Human Design Systeem”.

Hoe en waarom dit gebeurd is gaat veel te ver om in dit bericht uit te dragen. Maar interessant is het zeker en deze ontmoeting met: “The Voice”, is op YouTube terug te vinden.

Ra zag en ervaarde dat deze kennis wetenschappelijk en objectief waar was. Nadat hij bij steeds meer mensen hun chart las, bleven de statistieken in overeenstemming met hetgeen hij “ontvangen” had. Gelukkig is het Human Design Systeem geen geloofssysteem. Het is puur experimenteel en ervaringsgericht. Iedereen kan de waarheid ervan zelf testen.

In 1989, twee jaar nadat hij de informatie mocht ontvangen, schreef hij de Rave I’Ching, de basis waarop Human Design rust en de sleutel tot het ontsluiten van de code van onze genetica.

Ra, een Manifestor, wijdde de volgende 25 jaar van zijn leven aan de ontwikkeling en het onderwijzen van het systeem over de hele wereld.

Samen met zijn gezin woonde hij in de Verenigde Staten, Duitsland en voor het grootste deel op Ibiza, waar hij in maart 2011 stierf.

In het begin stond Ra alleen voor dit experiment. Wereldwijd hebben zeer veel mensen inmiddels gewerkt met het systeem van Human Design en hebben ontdekt dat het inderdaad mensen accuraat profileert en een basis is om uit te leggen hoe het leven werkt. Ook jouw leven..Hierboven een oud driedelig interview met Ra in Amsterdam in 1995. De kwaliteit is niet zo best en het eigenlijke verhaal begint na een inleiding van 2.10 minuten. Maar het zal zeker duidelijk maken waar Human Design over gaat.

Wat wij jullie ook niet willen onthouden is een film van Ra waarin hij behoorlijk radicaal is. Voor degene die zich net op het pad van Human Design begeeft misschien moeilijk te volgen omdat de terminologie nog niet helemaal bekend is, maar voor zij die al aardig ingeschoten zijn, een must om naar te kijken en te luisteren.

" Beginning without intent".

Hierin maakt Ra ons heel duidelijk waar wij nu staan en waar wij naar toe gaan als in 2027, The Age of Planning overgaat in The Age of The Sleeping Fenix. Veranderingen die je nu al overal om je heen ziet, zullen dan veel meer zichtbaar en ervaren worden. Hierbij zal het volgen van je strategie en het luisteren naar je eigen autoriteit steeds belangrijker worden.

Door op Youtube te zoeken naar: Ra Uru Hu - Beginning without intent, zul je de film vinden. Omdat deze auteursrechtelijk beschermd is, konden wij geen link maken. Doch laat dit je zeker niet weerhouden!