HUMAN DESIGN EN RELATIES:

Relaties… Iedereen heeft daar mee te maken en ook iedereen weet dat deze niet altijd geheel rooskleurig zijn. Human design geeft ons zicht op waar problemen in relaties ontstaan en hoe daar anders mee om te gaan.
Daarom willen we je in verschillende delen mee op reis nemen door relatieland.

Na een jaar experimenteren met Human Design kunnen we uit eigen ervaring vertellen dat dit systeem ons heel veel rust, begrip en acceptatie van ons zelf en de ander heeft opgeleverd. Dit gunnen wij jullie allemaal. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat als iedereen dit stuk over relaties en alle eerder opgedane kennis daadwerkelijk zou leven, dit een heel andere samenleving zal laten zien.

DEEL 1: DE OPEN CENTRA

Zoals we al eerder hebben laten zien, kun je in je niet ingekleurde, witte centra beïnvloed worden door je omgeving. Daar sta je op ‘ontvangen’ en daar vindt de conditionering plaats; het gedrag en de overtuigingen die je je eigen maakt onder invloed van anderen. En daar kun je je dus dingen eigen gaan maken die misschien helemaal niet bij jou horen. Als je daar je beslissingen op baseert, zonder goed naar je eigen autoriteit te luisteren, dan ga je dingen doen die niet correct voor jou zijn. Dan leef je je ‘Niet-Zelf’, zoals dat in Human Design genoemd wordt.

In onze open centra kunnen we leren en wijs worden, maar zijn we ook het meest kwetsbaar voor invloeden van buitenaf. Dit gebeurt zodra we in relatie met anderen zijn, of dat nu je ouder, partner, kind, buurman of je collega is. Als je bijvoorbeeld een open Hoofdcentrum hebt, kun je makkelijk beïnvloed worden door ideeën van anderen. Deze kun je dan als van jezelf gaan beschouwen en geeft je dan een vol hoofd met gedachten die niet van jou zijn, maar je dus wel de hele tijd bezighouden.

Goed om te weten en je bewust van te worden, om steeds meer te leven als wie jij eigenlijk bent. En om te gaan begrijpen wat er gebeurt in relaties, ook met de ander. Als je bijvoorbeeld weet dat je partner een open Solar Plexus (emotie) centrum heeft, dan weet je dat hij emoties van anderen makkelijk overneemt en twee keer zo sterk kan ervaren als de ander; maar dat hij geen emotionele ‘bedrading’ heeft om daar makkelijk mee om te gaan. Hierdoor zou hij onredelijk heftig kunnen reageren of confrontaties uit de weg gaan. Als je dit dus weet en kunt zien wat er gebeurt, hoef je hier niet meer in meegesleept te worden.

Leg je Design eens naast die van een ander en kijk waar jij en de ander open of gedefinieerd zijn en waar je elkaar zou kunnen beïnvloeden.

DEEL 2: DE GEZAMELIJKE CHART; OPEN CENTRA

Als je samen bent met een ander, werk je op een bepaalde manier op elkaar in. Via de open centra, zoals we hebben gezien, sta je open voor de beïnvloeding van anderen. Eigenlijk maak je in gezelschap samen met een ander, een nieuw design: als je jullie beider charts over elkaar heen legt, zie je een gezamenlijk nieuw plaatje ontstaan. Daarin kunnen verschillende dingen gebeuren. In de eerste plaats wordt zichtbaar welke definities er zijn, dus hoeveel centra je samen inkleurt en welke open blijven (of niet). Dat geeft verschillende combinaties en die zeggen iets over de aard van de relatie:

• 9 and 0: (Nine and O) Nowhere to go
Alle centra zijn ingekleurd als je samen bent. Deze mensen hebben genoeg aan elkaar, zij vervullen elkaar en hebben daar eigenlijk niemand anders bij nodig. Er is geen ‘raam’ waardoor men naar buiten kan of waardoor anderen naar binnen kunnen. Een dergelijk samenzijn kan heel aangenaam zijn, maar ook op den duur heel saai en beklemmend. Het hangt er maar vanaf hoe de rest van de designs op elkaar inwerken en hoeveel chemistry er is.

• 8 and 1: (Eight and one) Let’s have some fun
Hier blijft 1 centrum open. Deze mensen kunnen samen veel plezier hebben, maar ook los van elkaar via het open centrum zich ontplooien. Zij kunnen ook gezamenlijk dingen ontdekken in dit open centrum. Er is dus een gezamenlijke weg naar buiten, anders dan bij de 9-0, waar er geen uitweg is. In deze relatie gaan mensen a.h.w. door hetzelfde raam naar buiten; hun relatie wordt niet bedreigd als ze apart van elkaar dingen ondernemen. Ze kijken door hetzelfde raam en begrijpen elkaar daarom makkelijker. Deze partners kunnen soms een leven lang vrienden blijven.

• 7 and 2: (Seven and two) Work to do
In deze compositie zijn 2 centra open. Dit kan tricky zijn, omdat het betekent dat de partners vanuit een verschillend perspectief naar dingen kijken. De een kijkt door het ene raam, de andere door het andere raam. Ze kunnen aan elkaar ontsnappen, allebei via een andere uitgang. Dit kan het gevoel geven dat men op twee verschillende planeten leeft en dit kan regelmatig strijd opleveren. Het hangt er van af of er verder veel verschillen zijn in de gezamenlijke chart, bijv. qua type of autoriteit, hoeveel ‘werk’ er te doen is voor koppels als deze. Het gaat er om dat zij leren om samen dezelfde uitgang te nemen om de relatie te kunnen blijven onderhouden.

• 6 and 3: (Six and Three) Better to be free
Als er 6 gezamenlijke centra zijn ingekleurd en 3 centra open, is deze relatie gebaat bij korte ontmoetingen. De partners hebben beiden hun vrijheid nodig; dit kan betekenen dat je een ‘vrije’ relatie met elkaar hebt. Deze partners zullen elkaar niet makkelijk vinden in een gezamenlijke visie, er is onvoldoende verbinding. Er is veel afleiding in de open centra waardoor de partners moeilijk voldoende aandacht aan elkaar geven. De relatie duurt meestal niet langer dan een paar jaar, als de partners zich niet bewust zijn van hoe hun relatie werkt. De partners kunnen contact houden, maar zullen een verschillende richting inslaan in hun leven.

• 5 and 4: (Five and Four) No relation anymore
• Deze relatie met 5 centra gezamenlijk ingekleurd en 4 open, heeft weinig basis. De partners zullen op enig moment uit elkaar gaan of afstand nemen van elkaar, soms zonder een duidelijke aanleiding. Er is niet genoeg wat hen bindt.

Voor alle duidelijkheid: of een relatie een ‘succes’ is hangt van vele factoren af. Iedere relatie kan zijn waarde hebben. Bovenstaande indeling geeft een beeld van hoe de designs van twee personen mechanisch op elkaar inwerken. Dat is een gegeven. Hoe dat uitpakt is afhankelijk van of er verder verbindende dan wel verwijderende aspecten zijn in de relatie. Daarover later meer.

Het hangt er vooral vanaf hoe bewust je zelf in de relatie stapt: luister je naar je eigen autoriteit en volg je je eigen strategie? Dan zal je ook de juiste relatie aantrekken. En als je al in een relatie zit: hoe bewust kun je worden van je eigen design en dat van de ander? Kun je begrijpen en accepteren hoe jullie combinatie in elkaar zit en daarmee respectvol omgaan? Als dat zo is, kan ook bijvoorbeeld een 7-2 of 6-3 relatie prima werkbaar zijn. Sommige mensen hebben juist een dergelijke relatie nodig om te leren en tot bloei te komen.

Een goede tool om bij het lezen van je design te gebruiken is o.a. de Human Design App die wij ook gebruiken. Deze is te downloaden via Playstore of Appstore en kost in totaal 15 euro. Nadat je de verschillende data en tijdstippen ingevoerd hebt, kun je dan kiezen voor de optie “composite” waarbij het design van de een over de ander gelegd wordt. Je krijgt dan een afbeelding zoals die van ons, boven dit bericht. Het kost dus wel even iets, maar nu en zeker ook met onze volgende post heb je hier zeer veel aan…


DEEL 3: AANTREKKEN EN AFSTOTEN

En dan nu het deel waarin we zeker dingen gaan herkennen en vanaf nu dus ook kunnen benoemen. Want wat is die “klik” nou precies die je voelt voor een ander? Of waarom is die ander juist zo reuze betweterig en heb je dan het idee of je tegen een muur staat te kwekken.

We kennen het allemaal wel: er zijn dingen in je partner die in het begin heel aantrekkelijk zijn, we zijn niet voor niets voor die ander gevallen…maar naarmate de tijd verstrijkt, blijken die eigenschappen ook een keerzijde te hebben…en zijn er dingen die we irritant vinden of moeilijk kunnen begrijpen, omdat ze zo anders zijn dan bij jezelf.

Als je samen bent met je partner vormen jullie beider charts eigenlijk een nieuw gezamenlijk plaatje. Dit laat zien waar je elkaar aantrekt, waar de gemeenschappelijkheid zit, maar ook waar het kan schuren en waar je in strijd kunt komen.

Niet alleen de open centra (zie onze vorige post), maar ook de poorten en kanalen geven daarbij belangrijke informatie om te gaan begrijpen wat er in relaties gebeurt. Als je kijkt naar je eigen poorten en kanalen in je ‘chart’ en naar die van je partner bijvoorbeeld, dan zijn er 4 mogelijkheden hoe die op elkaar in kunnen werken (zie als voorbeeld onze gezamenlijke chart hierboven):

1. COMPANIONSHIP:
Jullie hebben een gemeenschappelijk kanaal (bijvoorbeeld 27-50):
Je kunt een aantal eigenschappen in elkaar herkennen, dingen waar je hetzelfde over denkt of in handelt, en dit kan een vriendschappelijke basis vormen voor je relatie. Wat overigens niet betekent dat de relatie daarmee een succes wordt… Voelt dus wel fijn, relaxed, maar uiteindelijk ook wel saai. Zoals je ziet hebben wij geen Companionship.

2. ELECTROMAGNETICS:
Een van jullie heeft de ene helft van het kanaal (bijv. poort 18) en de ander heeft de andere helft (poort 58):
Je trekt elkaar aan, omdat de ander je aanvult met de tegenoverliggende poort en daarmee het kanaal voor beiden complementeert. Opposite attracks…Hier kunnen we de vlinders in de buik ervaren, de ander is zo aantrekkelijk, vult ons perfect aan. Een soort magnetische aantrekkingskracht van deze Prins op zijn witte paard. Die overigens in een later stadium ook minder aantrekkelijk kan blijken…

3. DOMINANCE:
Een van jullie heeft een kanaal (bijvoorbeeld 21-45) dat de ander helemaal niet heeft (dus ook niet 1 poort daarvan):
Degene met het hele kanaal heeft iets wat de ander niet heeft en niet (her)kent, want het zit niet in diens systeem. Dit kan ergerlijk zijn omdat de ander er niks van snapt, maar kan ook leerzaam zijn, omdat je hier objectief kunt leren zien waar de partner anders is en hoe hij dit in de buitenwereld toont.

4. COMPROMISE:
Een van jullie heeft een heel kanaal (bijv. 37-40) en de ander heeft 1 poort van het kanaal (37):
Hier kun je dus zien waar het vaak zal schuren in een relatie; want hier heeft degene met het hele kanaal de overhand, je zou kunnen zeggen: the winner takes it all…En zal de ander zich erbij moeten neerleggen dat de partner met het hele kanaal bepalend zal zijn op het thema van het betreffende kanaal (in dit geval: het kanaal van Gemeenschap). Hij heeft namelijk het hele kanaal en dat is een natuurlijke levenskracht van hem; de ander zal daarbij soms ervaren dat zijn eigenheid overruled wordt, niet gehoord en zal een compromis moeten sluiten. In dit soort situaties komt het er eigenlijk op neer dat je moet leren accepteren dat het zo werkt. Niet omdat de ander een naar persoon is die zijn zin door wil drijven of alles beter weet, maar omdat hij nu eenmaal zo in elkaar zit. Veel problemen in relaties worden verklaarbaar als je dit gaat zien, onderkennen en accepteren.

Kijk nog eens naar je chart en die van je partner. En ga de 4 punten hierboven eens langs in jullie gezamenlijke chart; het is heel verhelderend om te zien wat er gebeurt als jullie samen zijn. Kijk vooral goed naar plekken van de Compromise en de eigenschappen die daarbij horen en wat jullie daarvan herkennen als terugkerend strijdpunt. Weet dan dat je er niet zoveel aan kunt veranderen, behalve dat je je bewust kan worden van hoe het werkt. En dat maakt een wereld van verschil! En wie weet leef je dan echt lang en gelukkig.

DEEL 4: SAMENVATTING

We hebben tot nu toe gekeken naar hoe het werkt als je in relatie bent met een ander:
- hoe ieders persoonlijke design inwerkt op de ander: in je open centra ben je beïnvloedbaar door de ander en omgekeerd.
- samen maak je een nieuw plaatje: daarin kun je zien wat de aard van jullie relatie is; hoeveel verbinding en ruimte er is.
- Ook wordt daarin zichtbaar waar jullie elkaar aantrekken, afstoten, kunnen delen en overrulen (waar vaak strijd over kan ontstaan).

Dit zijn allemaal zaken waar je niet zoveel aan kunt veranderen, zo werkt het ‘mechaniek’ van de relatie. Waar je wel iets aan kunt veranderen is de mate waarin je je bewust bent van wat er gebeurt tussen jou en de ander en waarom.

Kijk nog eens naar je chart en die van je partner, vriend, zus, kind of ouder…

Kijk eens naar jouw open centra en naar die van de ander. Misschien snap je nu waarom je met je open wortelcentrum zo gestresst raakt van je zus, die daar ingekleurd is…? Of snap je nu beter waarom je partner met zijn open sacrale centrum altijd zo moe wordt van jouw tomeloze energie, afkomstig uit jouw ingekleurde sacrale centrum…

Je kunt misschien ook beter gaan begrijpen waarom je genoeg hebt aan elkaar, zonder andere mensen erbij, omdat je samen alle centra ingekleurd hebt (9-0), of het soms juist benauwd krijgt omdat je moeilijk los van elkaar kunt functioneren.

En zie waar je vaak botst met elkaar: daar waar je zelf mogelijk een kanaal hebt, bijvoorbeeld het kanaal van zorg, waar de ander maar een deel van heeft: daarom bepaal jij vaak hoe er voor de kinderen gezorgd wordt, en voelt je partner zich daarin niet serieus genomen.

DEEL 5: APART SLAPEN VAN JE PARTNER KAN HEILZAAM ZIJN!

In onze voorgaande posts hebben we jullie een aantal zaken uitgelegd over hoe relaties werken, vanuit de Human Design optiek.
Behalve de besproken onderwerpen (de open centra, de gezamenlijke chart, en de poorten/kanalen), zijn er nog vele andere zaken die meespelen in hoe een relatie ervaren wordt.

Een paar dingen willen we hier benoemen:

‘SAMENESS’: hiermee wordt bedoeld dat gelijkheid in een relatie vaak als prettig wordt ervaren. Hetzelfde type, dezelfde definition, dezelfde poorten of hetzelfde profiel kan een band scheppen in een relatie. De grap is dat onze genen altijd op zoek zijn naar datgene wat we zelf NIET zijn of hebben, dus je zoekt wat je aanvult en niet naar wat je zelf al hebt. Daarom ben je vaak in relatie met een partner die op een aantal wezenlijke punten dingen niet hetzelfde ervaart als jij. Lastig soms, maar ook begrijpelijk als je je beider charts bekijkt…en tegelijkertijd ook heel mooi om van elkaar te kunnen leren. Te zien wie jij werkelijk bent en wie de ander werkelijk is. En dat ook zo te laten. Vaak zijn we bezig om de ander te willen veranderen… als zij nou wat minder gestresst doet dan ben ik gelukkig…als hij nou wat meer zijn gevoelens zou tonen, dan zou alles goed zijn…maar we zijn wie we zijn, en dat te accepteren kan veel ruimte geven om onbezorgder met onszelf, de ander en elkaar om te gaan!

Een paar voorbeelden nog van hoe verschillen en overeenkomsten kunnen werken:

DEFINITION: Als je single definition bent, dan ben je minder gericht op de relatie dan wanneer je split definition bent. Splits zijn gemaakt voor relaties, singles eigenlijk niet. Natuurlijk kun je als single definition wel relaties aangaan, maar je hebt die ander niet perse nodig om je heel te voelen. Dat maakt dat je anders in de relatie zit dan je partner met split definition. Niet erg, maar wel handig om te weten en elkaar daarin te kunnen gaan begrijpen en accepteren.

TYPE: Je Type speelt ook mee: een Manifesting generator met een Projector bijvoorbeeld: dat is een energietype met een non-energietype…de onuitputtelijke energie van de MG kan voor de Projector heel vermoeiend zijn…laat de MG zijn ding doen en laat de Projector niet mee hoeven gaan in de energie die niet van hem/haar is…dan blijf je beide bij jezelf. Maar ben je beide een MG, dan snap je van elkaar dat je altijd bezig bent.

POORTEN: als je beide een aantal dezelfde poorten gedefinieerd hebt, zal dat een bepaalde gelijkgestemdheid geven: bepaalde dingen beleef je hetzelfde, daar hoef je het niet over te hebben, je kijkt als het ware door eenzelfde bril. Heb je bijvoorbeeld allebei poort 59? Dan zal de seks waarschijnlijk geen probleem zijn…

Tot slot een tip die misschien niet zo goed valt 😊:

Apart slapen van je partner helpt om ’s nachts niet onbewust beïnvloed te worden door de energie van de ander; en bijvoorbeeld doodmoe wakker te worden omdat de ander jou onbewust zijn stress meegeeft…Wij wonen zelf niet samen, dus slapen meestal apart. Je blijft zo in je eigen aura en wordt ‘schoon’ weer wakker. Overigens werkt dit ook zo met je buren…als je tegen de muur slaapt waar je buurman aan de andere kant ook tegenaan ligt, kun je ’s nachts zijn energie opnemen in je open centra. Het gaat misschien wat ver, maar realiseer je in ieder geval dat je continu energieën van anderen opneemt in je open centra. Wees je daar bewust van, zodat je kunt zien wat niet van jou is en dit ook weer kunt loslaten!