Het AURA:

Ieder mens heeft zijn eigen veld van energie om zich heen. Dit noemen wij het aura. Elk Type heeft zijn eigen aura:

Manifestor                       : Beïnvloedend en afstotend
(Manifesting) Generator: Open en aantrekkend
Projector                          : Indringend en gefocust
Reflector                           : Aftastend en spiegelend

Alleen dus al het Aura bepaalt hoe anderen op jou reageren. Dat je dus als manifestor bevoorbeeld niet zo snel gezien of benaderd zal worden voor je innemende gezellige persoonlijkheid. Iets dat de (Manifesting) Generator heel goed af zou gaan. Een gesprek met een Projector zul je ook niet snel vergeten, daar deze direct en diep bij je binnenkomt. En de refelctor laat je alles zien wat jij zelf uitdraagt.