POORTEN EN KANALEN:

We kijken nu al een tijdje naar onze chart en hebben daar al van alles op zien staan. Elke keer nemen we jullie mee op reis naar iets nieuws om te ontdekken. Deze post gaat daarom nu over de poorten en kanalen.

Zoals je kunt zien en misschien zelfs al wist hebben we 9 energiecentra. In deze centra zien we cijfertjes staan. 64 in totaal. Dit zijn de poorten. Deze poorten geven de nuances weer van de centra waartoe ze behoren. Als deze poorten geactiveerd zijn (omcirkeld), geven zij aan met welke specifieke eigenschappen jij bedeeld bent en een unieke bijdrage kunt leveren.

Indien twee geactiveerde poorten middels een kanaal met elkaar verbonden worden, zal dit kanaal ingekleurd worden in rood, zwart of een combinatie daarvan. Ook zullen de aangesloten centra aan weerszijden van dit kanaal ingekleurd worden en zullen de eigenschappen daarvan bij jouw design horen en zelfs jouw type bepalen.

Zie je in jouw design een half ingekleurd kanaal, dan betekent dit dat alleen die poort van het kanaal geactiveerd is. Dan zal het thema van deze poort een bepaalde rol spelen in je leven. Het kan dan zijn dat jij gekenmerkt wordt door deze eigenschappen van die poort of dat het thema daarvan belangrijk is voor jouw ontwikkeling.

Een poort heeft dus specifieke eigenschappen. Indien deze verbonden wordt met een andere poort ontstaat een ingekleurd kanaal. De kwaliteit van dit ingekleurde kanaal zal meer zijn dan de som van beide poorten en biedt een zeer sterk gerichte levensenergie die een blijvend belangrijke rol in je leven speelt.

Een zwarte inkleuring van je kanaal wijst erop dat je bewust bent van de bijbehorende eigenschappen daarvan en je jezelf daarin (her)kent. Het is de bekende weg die je dagelijks berijdt.

Een rode inkleuring van je kanaal wijst er op dat je onbewust bent van de bijbehorende eigenschappen daarvan en je jezelf daarin juist niet herkent. Je hebt hierover geen bewuste controle, het gebeurt gewoon zonder dat je daar bij stil staat. Je herkent jezelf daarin dus niet, terwijl anderen die eigenschappen bij jou vaak wel herkennen. Een soort verborgen weg in je design.

Is de inkleuring zowel zwart als rood, dan betekent dit dat je van het een wel en van het ander niet bewust bent.

Nu zou je kunnen zeggen: “Maar als anderen mij op iets onbewusts in mijn design wijzen, dan is het toch niet meer onbewust. Want dan weet ik het toch? “. Dat klopt… Je weet het dan. Maar je kunt er geen controle op uitoefenen. De eigenschap is al in beweging gegaan voordat je er bij stil staat. Daar met je mind druk op uitoefenen om het onbewuste te beïnvloeden is een ongezond gegeven. Een beetje zwemmen tegen de stroom in… Ook al hebben we het dan in deze post over kanalen. 😉.