STRATEGIE:

Elk Type heeft zijn eigen stategie (manier), om met het leven om te gaan en om meester te worden over zijn eigen leven.

De meeste mensen zijn geconditioneerd om vooral de wereld in te gaan om te manifisteren. Je moet iets presteren en daartoe zelf het innitiatief nemen. Dit is echter alleen van toepassing op de Manifestor, slechts 7 % van de mensheid. De andere 93 % hebben een Strategie met betrekking tot 1 of andere vorm van wachten. (Wachten om te reageren, wachten op de uitnodiging of wachten op een cyclus van de maan)

Als je de energie van jouw type op de juiste wijze inzet zul je in harmonie zijn met wie jij bent. Dat uit zich bij de 'Types", op verschillende manieren:

Zoals we hierboven zien is de Strategie voor de Manifestor, anderen te informeren voordat hij in actie komt. Doet hij dit niet dan zal hij eerder weerstand bij mensen oproepen dan dat hij ze voor zijn zaak in beweging kan krijgen. Daarom wordt hij dan Boos. Dat is zijn manier om het gevoel hierover te uiten. Informeert hij echter wel, dan zal hij in vrede zijn met zichzelf en zijn omgeving.

De Strategie voor de Generator is dat hij moet wachten totdat iets op zijn pad komt waarop hij zelf voelt dat hij wil reageren. Daarbij luistert hij naar zijn onderbuik en stelt zichzelf dan de vraag: "Wil ik....?" Voelt hij dan een Ah-hah, dan is dat een ja en kan hij zijn energie steken in hetgeen waarop hij respondeerde. Voelt hij een  Uh-uhn, dan is dat een nee. Dan kan hij daarop beter niet zijn energie investeren. Doet hij dat echter wel, dan zal hij waarschijnlijk afhaken of zijn energie verspillen aan iets dat hij niet leuk vindt en gefrustreerd raken. Respondeert hij wel op de juiste wijze dan zal hij voldoening ervaren in wat hij doet.

De Strategie voor de Manifesting Generator is qua responderen hetzelfde als de Generator. Doch daarnaast is het voor dit type ook zinvol om net als de Manifestor de omgeving te informeren betreffende zijn voornemen. Doet hij dit echter niet, dan zal hij niet alleen gefrustreerd raken, doch net als de Manifestor ook boos worden. Past hij zijn Strategie wel op een juiste wijze toe, dan zal hij in vrede met zichzelf en zijn omgeving, voldoening ervaren in wat hij doet.

De Strategie voor de Projector is dat deze moet wachten totdat hij erkend en uitgenodigd wordt voor zijn specifieke eigenschappen. Doet hij dit niet en geeft bv ongevraagd advies of inzicht, dan zullen mensen hem gaan mijden en raakt de Projector verbitterd. Wordt hij echter wel erkend en uitgenodigd dan zal projector zich succesvol voelen, omdat hij dan zijn juiste rol kan vervullen.

De Strategie voor de Reflector is dat deze wacht met het nemen van beslissingen totdat hij door de gehele maancyclus van 28 dagen gegaan is. Daarbij worden alle 64 poorten van de Chart doorlopen en kan hij de beslissing in alle fases aftasten. Indien zij deze 28 dagen niet afwachten kunnen zij verkeerde beslissingen nemen en teleurgesteld raken. Wachten zij echter wel een maandstonde, dan zullen zij blij verrast zijn over het effect daarvan.