DE VIER VERSCHILLENDE TYPES

De mensheid is te verdelen in 4 verschillende Types. Dit komt voort uit de verschillende manieren waarop de menselijke energie kan werken. Elk Type heeft zijn specifieke bijdrage en ook specifieke valkuilen.

De twee Types die met hun fysieke energie een bijdrage leveren zijn:
DE MANIFESTOR. 8% van de mensheid. Zij zijn hier om te initieren en iets nieuws op te starten.
DE GENERATOR en MANIFESTING GENERATOR. 70% van de mensheid. Dit zijn de bouwers en de werkers in de samenleving en toegerust om dat wat door een Manifestor is opgestart ten uitvoer te brengen.
De twee andere niet-energie Types leveren vooral hun bijdrage door kennis en inzicht. Dit zijn:
DE PROJECTOR. 20% van de mensheid. Zij zijn hier om de andere Types te begeleiden, te sturen en te coachen. Vooral de (Manifesting) Generators.
DE REFLECTOR. Slechts 2 % van de mensheid. Zij zijn de spiegels van de samenleving.

Deze Types zullen later uitvoeriger besproken worden.